ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU

Pod tym tytułem, kryją się 3 panele tematyczne:

  1. odpowiedzialność osób zarządzających
  2. możliwość transferu ryzyka związanego z tą odpowiedzialnością => ubezpieczenie
  3. zarządzanie ryzykiem podatkowym

Szczegóły w załączonym dokumencie: Zaproszenie

Termin spotkania: 28.11.2014

Miejsce: Poznań

Uczestnictwo: BEZPŁATNE PO ZGŁOSZENIU SIĘ DO FUNK POLSKA.