Zamknięcie roku

9.12.2015 godz. 9.30 – 14.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

Koniec roku to czas dla przedsiębiorców niezwykle intensywny. Firmy przygotowują się m.in. do zamknięcia roku finansowego. Jest to pewien rozciągnięty w czasie proces, na który składa się szereg elementów. Do zadań firmy należy przede wszystkim: przeprowadzenie inwentaryzacji, ustalenie wysokości koniecznych odpisów i rezerw, dokonanie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego.

Zapraszamy Państwa na szkolenie Zamknięcie roku, w czasie którego omówimy terminy i wątpliwe kwestie rachunkowo-podatkowe związane z zamknięciem roku.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: Zamknięcie roku_Program