Wybrane problemy opodatkowania u źródła

25.06.2015 godz. 9.30 – 14.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje transakcji transgranicznych, powinien mieć na uwadze, że mogą one generować obowiązek poboru podatku u źródła. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uporządkujemy Państwa wiedzę z zakresu tego podatku w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz wskażemy na najbardziej sporne kwestie w orzecznictwie sądowo administracyjnym i stanowiskach organów podatkowych. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę w transakcjach z nierezydentami, aby zminimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi w obszarze tego podatku.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: Opodatkowanie u źródła_Program