Udane Śniadanie Biznesowe

Dnia 25 kwietnia 2014 r. w Hotelu Sheraton odbyło się kolejne spotkanie z cyklu organizowanych co miesiąc w piątki śniadań biznesowych. Tym razem reprezentanci szczebla zarządzającego firm członkowskich omawiali kwestie związane z dotacjami unijnymi przewidzianymi na lata 2014 – 2020. Spotkanie poprowadził Pan Tomasz Tuszyński, starszy konsultant z kancelarii Rödl & Partner, która objęła patronat merytoryczny nad spotkaniem. Temat przewodni śniadania spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników i będzie on podejmowany na kolejnych spotkaniach.
Osoby zainteresowane tematyką funduszy unijnych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z radcą prawnym Panią Anetą Majchrowicz-Bączyk na adres mailowy: aneta.majchrowicz-baczyk@roedl.pro, Tel. (+48) 61 864 49 00 lub z Panem Tomaszem Tuszyńskim na adres mailowy: tomasz.tuszynski@roedl.pro, Tel. (+48) 22 696 28 00.