Terminy 2014

Zestawienie terminów na 2014:

Czwartek, 13.11., godz. 15, Spotkanie Kierowników Działów Personalnych, FUNK INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o.

Wtorek, 18.11., godz. 18, Spotkanie członków DWK, Sheraton Poznań

Piątek, 21.11., godz. 9.30, Spotkanie otwierające współpracę Kierowników działów finansowych, Biuro DWK

Wtorek, 9. 12., cały dzień (od godz. 12), DWK on tour –  przedświąteczna Brandenburgia i Berlin