Odpowiedzialność członków zarządu

25.06.2014 godz. 9.30 – 13.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

Rödl & Partner zaprasza członków zarządów spółek handlowych oraz pracowników kadry zarządzającej na szkolenie „Odpowiedzialność członków zarządu”Celem szkolenia jest omówienie zakresu i przesłanek cywilnoprawnej, karnoprawnej i karnoskarbowej odpowiedzialności członków zarządu. Na szkoleniu przedstawione zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące:

– odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich

– odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce

– odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: Odpowiedzialność członków zarządu