Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

28.05.2015 godz. 9.30 – 14.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

Rödl & Partner zaprasza członków zarządów spółek handlowych oraz pracowników kadry zarządzającej na szkolenie „Odpowiedzialność członków zarządu” Celem szkolenia jest omówienie zakresu i przesłanek cywilnoprawnej, karnoprawnej i karnoskarbowej odpowiedzialności członków zarządu. Na szkoleniu przedstawione zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące:

– odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich

– odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce

– odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: Odpowiedzialność Zarządu_Program