Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych przepisów o rękojmi i gwarancji. Nowe prawo konsumenckie.

19.03.2015 godz. 9.30 – 13.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które w istotny sposób znowelizowały przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji.
Nowe przepisy zmieniają istotnie zasady odpowiedzialności sprzedawcy, ale także dostawcy i wytwórcy za wady rzeczy oraz sposób dochodzenia ewentualnych roszczeń. Ponadto ustawa wprowadza nowe zasady sprzedaży konsumenckiej.  W związku z tym serdecznie zapraszamy na nasze szkolenie, podczas którego pomożemy Państwu przygotować się do wdrożenia nowych procedur.

Nasi referenci przedstawią nie tylko nowe procedury i poszczególne obowiązki, jakie nakładają na Państwa nowe regulacje, ale również podpowiedzą, w jaki sposób można obronić na gruncie nowych przepisów swoją pozycję jako sprzedawcy, dystrybutora czy producenta. Ponadto wskażą na możliwości zabezpieczenia Państwa interesów względem roszczeń zgłaszanych przez Klientów.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj: Nowe prawo konsumenckie_Program