Import, eksport, wnt, wdt, import usług Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe, dokumentowanie transakcji dla celów podatku VAT

12.02.2015 godz. 9.30 – 13.00

Rödl & Partner, ul. Górki 7, Poznań

Na szczególną uwagę w tym temacie zasługują m.in. reguły handlowe Incoterms, które zyskały na znaczeniu. Wystawienie faktury w określonym momencie i ujęcie transakcji w odpowiednich rejestrach dla celów podatku VAT nie skutkuje brakiem ryzyka podatkowego. Dodatkowo w przypadku eksportu towarów czy WDT istotne jest posiadanie odpowiednich dokumentów umożliwiających zastosowanie stawki 0%. „Oderwanie” momentu powstania obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury powoduje także konieczność stosowania odpowiedniego kursu przeliczenia kwot wykazanych w walutach na PLN. Natomiast dokonywanie codziennych dostaw i nabywanie towarów skutkuje obowiązkiem stosowania odrębnego kursu do każdej transakcji.  Te, a także wiele innych aspektów zostaną omówione na naszym najbliższym szkoleniu, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują tutaj: Międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe.