FORUM POZNAŃ PARTNER INTERNATIONAL

26 – 29 WRZEŚNIA 2016
Wspólne stoisko regionalne na poznańskich targach POLAGRA  + program towarzyszący.

Inicjatorzy:

  • Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu DWK
  • Business Location Network Ostbrandenburg BLN
  • Zrzeszenie Handlu Zagranicznego Kraju Północnej Nadrenii Westfalii (NRW AHV e.V.)

Forum w ramach poznańskich targów BUDMA 3 lutego zapoczątkowało całą serię planowanych imprez targowych, warsztatów i spotkań przedsiębiorców w kontekście kluczowych targów poznańskich, które tym formatem nadają nowy wymiar operacyjny relacjom gospodarczym regionu Poznań/Wielkopolska i niemieckich regionów sąsiedzkich.

Forum POZNAŃ PARTNER INTERNATIONAL służy budowaniu sieci współpracy i tworzeniu synergii między przedsiębiorcami, instytucjami wsparcia przedsiębiorczości oraz regionami, a przez to wyraźnie wychodzi poza wymiar marketingowy danej imprezy targowej.

Szerszym celem jest więc tworzenie i pielęgnowanie długotrwałych transgranicznych stosunków roboczych między partnerami operacyjnymi uczestniczącymi w Forum w celu nawiązania konkretnych kontaktów biznesowych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.forumppi.pl

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, instytucje wsparcia przedsiębiorczości oraz przedstawicieli władz lokalnych kolejnych regionów europejskich do współpracy i współtworzenia Forum PPI!