Dzień Polsko-Niemiecki na targach POLAGRA 2016

Wtorek, 27 września 2016, godz. 14:00
MTP Hala 8a, stoisko 26

Program:
14.00-14.20
Wstępne informacje dot. rynku niemieckiego na miejscu w Poznaniu. Koordynacja projektów przedsiębiorców oraz inicjatyw komunalnych w Niemczech.
Angelika Menze – Prezes Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu
14.20 – 14.30
Düsseldorf, Duisburg i Dortmund – metropolie Północnej Nadrenii -Westfalii NRW. Zrzeszenie Handlu Zagranicznego AHV jako sieć i Państwa partner w biznesie w NRW.
Raphael Georg Dubiel, rgd Trade & Consulting
c/o Zrzeszenie Handlu Zagranicznego Kraju Północnej Nadrenii – Westfalii AHV NRW
14.30-14.50
Business Location Network – partner przy planowaniu wejścia na rynek wschodniej Brandenburgii! Lokalizacja inwestycji, partnerzy, sieci, produkcja i dystrybucja produktów regionalnych na przykładzie Uckermark.
Silvio Moritz – Prezes Investor Center Uckermark GmbH c/o Business Location Network
15.00-15.20
Księgowość – podatki – praktyczne aspekty w kontekście miejsca prowadzenia działalności.
Roy Heynlein – Partner getsix ®
15.30-15.50
Logistyczne Know-How i regionalna sieć biznesowa na miejscu w Poznaniu/Wielkopolsce.
Dieter Blaschke – Prokurent Schrader Internationale Logistic Sp. z o.o.
16.00-16.20
Odkryj Brandenburgię: wyjazdy integracyjne, turystyczne oraz incentive.
Klara Piwnicka-Hensche – Przedstawicielka TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH

16.30-19.00
Przyjęcie na stoisku targowym na zaproszenie Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.
17.00
Powitanie.
Christiane Botschen – Zastępczyni Konsul Generalnej/ Kierowniczka Wydziałów Ekonomicznego i Prasowego Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu
Na zakończenie
Degustacja niemieckich piw i regionalnych produktów z Brandenburgii