DWK w Business Garden Poznań

Dnia 17.11. DWK było gościem pierwszego w Poznaniu ekologicznego parku biznesowego: Business Garden Poznań.

Po powitaniu przybyłych gości przez członka zarządu Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego, panią Angelikę Menze, głos zabrał Regional Manager Vastint Poland Sp. z o.o., pan Rafał Przybył, który zapoznał nas z działalnością firmy, a przede wszystkim zaprezentował projekt „Business Garden Poznań”.

Po oficjalnej części, kolejnym punktem programu było zwiedzanie parku biznesowego. Mieliśmy okazję w praktyce poznać koncepcję i działanie przyjaznego dla ludzi kompleksu biurowego, zaprojektowanego w otoczeniu zieleni w oparciu o nowoczesne i energooszczędne rozwiązania techniczne, zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego.

Wieczór zakończył się spotkaniem towarzyskim przy poczęstunku, podczas którego goście mieli okazję wymienić się wrażeniami, a także uzyskać bardziej szczegółowe informacje o Business Garden Poznań w indywidualnej rozmowie z przedstawicielami tego obiektu.

Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi firmy Vastint Poland Sp. z o.o. za przygotowanie interesującego forum i bardzo gościnną atmosferę tego wieczoru!

(M.R.)