All around BUDMA

W dniu 11 marca 2014 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się briefing branżowy: BUDMA 2014 skierowany do branży budowlanej. Stanowił on kontynuację szeregu spotkań branżowych (grupa docelowa: niemieckojęzyczni goście targowi oraz wystawcy), organizowanych z powodzeniem podczas największych imprez targowych w Poznaniu.

Impreza, która jest już stałym elementem programu targów, została przygotowana przez Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, przy merytorycznym wsparciu specjalistów z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Rödl & Partner, a także Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AKH Polska).

Po krótkim powitaniu obecnych przez panią Angelikę Menze, członka zarządu Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu, głos zabrał pan Jerzy Kaczmarek, przedstawiciel Targów Poznańskich. Opisał w liczbach tegoroczne targi budownictwa, wskazując na aktualne tendencje w budownictwie i zwracając szczególną uwagę na następujące imprezy towarzyszące Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA 2014: Targi Branży Szklarskiej, Centrum Budownictwa Sportowego oraz Międzynarodowe Targi Kominkowe. Kolejnym prelegentem był adwokat Thomas Urbańczyk, członek zarządu AHK Polska oraz dyrektor departamentu Prawno-Podatkowego, który zreferował działalność polskiej AHK jako największej bilateralnej izby w Polsce, a także jednej z najbardziej wpływowych niemieckich izb handlowych działających na świecie poza granicami Niemiec. Przedstawił interesujące dane dotyczące polsko-niemieckiej wymiany handlowej, rozwoju oraz aktualnego stanu niemieckich inwestycji w Polsce w kontekście regionalnym, opisując również ogólną sytuację na rynku w 2014 roku. Kolejnym tematem spotkania była branża budowlana w Polsce w bieżącym roku, jej szanse oraz ryzyka. Pan Adam Intek z kancelarii Rödl & Partner omówił aktualne inwestycje w aglomeracji poznańskiej oraz w Wielkopolsce, wskazując również na nowe szanse dla branży budowlanej w Polsce w świetle środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020, wskazując na odnośne obszary specjalistyczne. Referat zakończył się prezentacją informacji nt. istotnych tegorocznych zmian prawnych. Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali ciekawego referatu pana Sylvestra Nierebinskiego, prezesa Gebhardt Stahl Polska Sp. z o.o. Pan Nierebinski opisał fazę założycielską, budowę struktur oraz działalność w Polsce firmy jako oddziału niemieckiego inwestora, będącego przedsiębiorstwem średniej wielkości. Przedstawione praktyczne doświadczenia dotyczące rozwoju w Polsce firmy, która na początku lat 90-tych rozpoczęła działalność od małego biura handlowego i rozwinęła się do dużej firmy produkcyjnej, pan Nierebinski połączył z opisem owocnego rozwoju stosunków polsko-niemieckich w ostatnich dziesięcioleciach, budując retoryczną klamrę pomiędzy przeszłością a przyszłością.

Ze względu na bardzo pozytywny oddźwięk wśród uczestników briefingu branżowego, postanowiono pogłębić współpracę pomiędzy DWK oraz AHK, aby w najbliższej przyszłości dotrzeć do kolejnych grup branżowych.

Spotkanie kontynuowano w biurze DWK, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terenów targowych. W ten sposób ponad 40 gości miało możliwość nawiązania kontaktów w trakcie osobistych rozmów, pogłębiając nawiązaną współpracę.