Home page PL

Ponad 100 członków wspierających i regionalnych obdarza nas co roku zaufaniem. Zorientowana na praktykę wymiana doświadczeń w kręgu przedsiębiorców stanowi główny obszar naszej działalności. Sprawdzone rozwiązania aktywnie wnosimy w gospodarcze i społeczne życie regionu.

Nadchodzące wydarzenia

Zapowiedź terminów
Kolejne terminy (Zaproszenia oraz bliższe informacje wkrótce) 18-19 maja: Wspólne stoisko DWK na poznańskim Kongresie Logistycznym 7 czerwca, godz. 18.30: Letnie Spotkanie Konsulatu Generalneg...
więcej

Relacje z wydarzeń

DWK gościem w Schattdecor Sp. z o.o.
Na długo zanim CSR i zrównoważony rozwój stały się tendencjami i słowami kluczowymi przy skutecznym ubieganiu się o fundusze unijne, Schattdecor Sp. z o.o. wprowadziła te wartości do praktyki przedsiębiorstwa: "Trzeba lubić ludzi"! O znaczeniu tych kilku, łatwo zapadających w pami...
więcej

FORUM POZNAŃ PARTNER INTERNATIONAL

26 – 29 WRZEŚNIA 2016
Wspólne stoisko regionalne na poznańskich targach POLAGRA  + program towarzyszący

Inicjatorzy:

  • Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu DWK
  • Business Location Network Ostbrandenburg BLN
  • Biuro Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Poznania

więcej

Partnerzy w Europie

Strategiczni partnerzy przejmują funkcję mostów dla rozszerzania gospodarczych i turystycznych powiązań z regionem metropolitalnym Berlin Brandenburgia.

Fot. SPSG L.SEIDEL

Terminy DWK

PIĄTEK, 29 KWIETNIA, GODZ. 10.00, biuro DWK
Spotkanie marketingowe DWK (Przygotowanie prezentacji targowych)

WTOREK, 10 MAJA:
Spotkanie członkowskie DWK, Schattdecor Sp. z o.o.:
godz. 16.00: Coroczne Walne Zgromadzenie Członków DWK
godz. 18.00: Wieczór tematyczny CSR


PIĄTEK, 27 MAJA, GODZ. 10.00, biuro DWK

Spotkanie marketingowe DWK (Przygotowanie prezentacji targowych)


PIĄTEK, 24 CZERWCA, GODZ. 10.00, biuro DWK

Spotkanie marketingowe DWK (Przygotowanie prezentacji targowych)


LIPIEC/SIERPIEŃ:

PRZERWA LETNIA


Wybrane terminy w regionie


ŚRODA, 20 KWIETNIA, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Wspólne stoisko DWK oraz warsztaty BLN na poznańskich Dniach Przedsiębiorczości


ŚRODA, CZWARTEK, 18 + 19 MAJA, ILIM

Wspólne stoisko DWK na poznańskim Kongresie Logistycznym.


PIĄTEK, 20 MAJA

Regionalny wieczór gospodarczy
Spotkanie integracyjne regionalnych stowarzyszeń biznesowych z Wielkopolski


WTOREK, 7 CZERWCA

Forum gospodarcze oraz  letnia impreza Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu
(Organizator/Zaproszenie przez Konsulat Generalny we Wrocławiu).